PARETO ANALİZİ – 80/20 İLKESİ

PARETO ANALİZİ – 80/20 İLKESİ

“Tanrı evrenle barbut oynuyor. Ancak zarlar hileli. Ana hedef, hangi kurala göre hile yapıldığını bulmak ve bunları kendi amaçlarımız için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmektir.” Joseph Ford

– Dünyadaki enerji kaynaklarının yüzde 80’i, nüfusun yüzde 20’si tarafından tüketiliyor.

– Elbiselerimizin yüzde 20’sini, zamanın yüzde 80’inde giyiyoruz.

– Harcamalarımızın yüzde 80’ini, gider kalemlerimizin yüzde 20’si oluşturuyor.

– İşlenen suçların yüzde 80’inin faili, suçluların yüzde 20’si.

– Sürücülerin yüzde 20’si, kazaların yüzde 80’ine sebep oluyor.

– Boşanmaların yüzde 80’i, muhtemel sebeplerin yüzde 20’si yüzünden gerçekleşiyor.

– Telefon rehberimizdeki numaraların yüzde 20’siyle, konuşmalarımızın yüzde 80’ini gerçekleştiriyoruz.

– Dünyadaki çocukların yüzde 20’si, sağlanan eğitim olanaklarının yüzde 80’inden faydalanıyor.

– Şikâyetlerin %80’i, olası nedenlerin yüzde 20’sinden kaynaklanıyor.

– Evinizdeki eskiyen halılarınızın yüzde 80’ini, tüm halılarınızın yüzde 20’si oluşturuyor.

– Yanlış alarmların yüzde 80’ine, olası nedenlerin yüzde 20’si yol açıyor.

Yani kısaca sonuçların %80’i, nedenlerin %20’sinden kaynaklanıyor.
İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto, 19. yüzyıl İngiltere’sinin servet ve gelir dağılımını incelerken, servetin büyük bir bölümünün, nüfusun küçük bir kesiminin elinde olduğunu fark eder. Ancak bundan emin olmaz ve aynı araştırmayı ülkesi İtalya için de yapar ve aynı sonuçlara ulaşır.

Bundan hareketle, insanlar ile sahip oldukları gelir ve servet oranları arasında, dengesiz ancak istikrarlı bir matematiksel ilişkinin olduğunu ve dengesizliğin başka dönemler veya ülkelerde de şaşmaz bir kesinlikle defalarca tekrarlandığını tespit eder Pareto.

SATIŞ MI SİPARİŞ Mİ?

SATIŞ MI SİPARİŞ Mİ?

“Müşterinizin siparişlerini düzenli olarak yinelemesi ve sizi bir başka müşteriye referans gösterebilecek kadar da güven duymasını gerektirir satış.”

Fiziği düzgün, ağzı laf yapan, hoş, sevimli arkadaşların, günlerini kurtarmak adına yapmaya çalıştıkları şey, maalesef hala satışçılık olarak adlandırılıyor.

Halen çalıştığı müşterilerinden her durumda verilecek siparişleri almak, “satış yaptım” olarak nitelendiriliyor.

Zaten siparişi verilecek bir ürünü sevk ettirmek eğer satış yapmak ise, o halde telefon operatörleri veya sipariş memurlarını nasıl tanımlamalıyız?
Kazandığınız müşteriye bir kerelik ürün satmakla da satış yapmış olmazsınız. Sadece satışınızı başlatmış olursunuz. Asıl önemli olan, bundan sonraki süreçte yapacaklarınızdır. İyi satış, süreklilik ihtiva eder.

Müşterilerinizin siparişlerini yinelemesi ve sizi bir başka müşteriye referans gösterebilecek kadar da güven duymasını sağlamanız gerekir.