Phillip Kotler İle Tanışmak!

Phillip Kotler İle Tanışmak!

Dün İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlemiş olduğu Haliç Kongre Merkezi’ndeki “World Marketing Summit” etkinliğine katıldım. Uzun zamandır bu kadar yoğun katılımlı ve gerçekten kalbur üstü panelistlerin iştirak ettiği bir etkinliği izlememiştim. Buradan tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Philip KOTLER, Moran CERF, Luiz MOUNTINHO, Marc Oliver OPRESNIK, Dominique HANSSENS, İlber ORTAYLI, Levent ÇAKIROĞLU, Şeref OĞUZ, […]

BU SATIRLARI OKUYABİLİYORSAN, HALÂ GENÇSİN DEMEKTİR!

BU SATIRLARI OKUYABİLİYORSAN, HALÂ GENÇSİN DEMEKTİR!

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. “ Mustafa Kemal ATATÜRK

Uzun yıllar boyunca Avrupa ülkelerinin doğum ve ölüm hızlarının izlenmesi ile geliştirilen Demografik Dönüşüm Kuramı’na göre, bütün toplumlar kaçınılmaz olarak basit, ilkel bir başlangıçtan, moderne doğru evrilen bir yol izleyeceklerdir. Belirli bir aşamada tüm toplumların geleneksel oldukları ve sonunda Batı’nın geçmiş olduğu aşamalardan geçere Batılılaşacakları, yani modernleşecekleri varsayılıyor.

Kurama göre tüm topluluklar, doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu bir aşamadan, her ikisinin de son derece düşeceği ve durağanlaşacağı bir aşamaya doğru dönüşeceklerdir. Her ülke kendi tarihinin ve karmaşık toplumsal gelişmelerinin sonucunda, demografik dönüşüm sürecini kendine özgü bir şekilde mutlaka yaşayacaktır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve yaşlı hakları örgütü, Help Age International’ın yaptığı küresel araştırma sonuçları da Demografik Dönüşüm Kuramı’nı bire bir destekler nitelikte.
Hızla yaşlanıyoruz!

Önümüzdeki birkaç on yıl içinde dünya nüfus yapısında hızlı değişimler olacağı tahmin ediliyor. Yaş yapısındaki en önemli değişim ise, çocuk-yaşlı dengesinde gerçekleşeceği düşünülüyor. Uzmanlar, 2050 yılında ve Dünya tarihinde ilk kez yaşlı sayısının, çocuk sayısına ulaşacağını söylüyorlar. Buna göre, 2000 yılında her 100 çocuğa 33 yaşlı düşerken, 2050’de her 100 çocuğa 101 yaşlının karşılık geleceği varsayılıyor.

Bu arada yaşlılık sınırı tanımını bundan 2600 yıl önce modern tıbbın babası sayılan Hipokrat yapmış ve 56 yaş olarak belirlemiş. Günümüzde bu sınır ortalama 65 yaş.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10’u geçmesi, nüfustaki yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul edilirken, bu oran 2050 yılında %21’e yükselecek.

Birkaç yıl önce memleketimi ziyarete gittiğimde, yaylalara da uğramak için üç beş arkadaş yağmurlu bir günde yola çıktık. Yaylamıza varmaya az bir mesafe kala, dinlenmek için durduğumuz bir köy kahvesinin sahibi buyur etti bizi çilingir sofrasına. İcabet ettik. Bir iki kadehten sonra eline kemençesini alıp, bizim oraların yanık yol havalarını söyledi uzun uzun. Hepimiz, mutluluktan mest olmuş vaziyette kendisini dinlerken, amcam kemençesini masanın üzerine bıraktı, yaşlanan gözlerini elinin tersiyle sildi ve yöre şivesiyle bana dönüp dedi ki “ Uşuğum biliy misun, habu yüruğum hep yirmi yaşinda. Hiç yaşlanmay.”