KUYULARINIZI KAZDINIZ MI?

KUYULARINIZI KAZDINIZ MI?

Hz. Musa tebaasıyla Firavun’un zulmünden kurtulmak için, Mısır’dan kaçar.

Çölde yakıcı güneşin altında günlerce yürürler. Açlık, susuzluk ve yorgunluktan güçleri tükenen insanlar, Hz. Musa’ya gelir ve ondan Allah’a kendilerine yardım etmesi ve yağmur yağdırması için, dua etmesini isterler.

Hz. Musa, tebaasına, siz duanızı edin ve yağmurun yağacağına inanın der.

Aradan birkaç gün geçer ve yağmur yağmaz. İnsanlar tekrar Hz. Musa’ya gelip, “biz duamızı ettik, yalvardık, ancak yağmur yağmadı. Susuzluktan, ölüyoruz” derler.

Hz. Musa tebaasına döner ve şöyle der;