BİR TUTAM ZENCEFİL BİR TUTAM ZERDEÇAL

BİR TUTAM ZENCEFİL BİR TUTAM ZERDEÇAL

“Hissedar servetini maksimize etmek, her zaman listenin alt sıralarında yer almıştır. Evet kar, yaptığımız işin bir kilit taşıdır, katkılarımızın bir ölçüsü ve kendi kendini finanse eden büyümenin bir aracıdır. Fakat asla tek başına varılacak ilk nokta olmamıştır. Gerçekte varılacak ilk nokta, kazanmaktır ve kazanmak, müşteri gözünde gurur duyabileceğiniz bir şey yapmak olarak değerlendirilir. Burada bir mantık simetrisi vardır. Eğer gerçek müşterilere gerçek tatmin sağlayabilirsek kazançlı oluruz.” John Young – Hewlewtt Packard Genel Direktörü (1976 – 1992 yılları arasında)

27 Kasım 2012 tarihinde çoğu alışverişlerimi yaptığım Migros Merter mağazasından 126,61 TL.’lik alışveriş yaptım. Sepetimdeki ürünlerle karşılaştırdığımda, ödediğim paranın biraz fazla olduğunu düşünsem de, sırada bekleyen insanların homurdanmaları, oğlanın hadi eve, hadi eve diye tutturuyor olması yüzünden aceleyle apar topar ayrılıverdim mağazadan.

Aradan bir iki hafta geçti. Cüzdanımı karıştırırken, aldığım kasa fişine rastladım. Atmadığıma sevindiğim fişi incelerken, ödediğim fazla tutarın nereden kaynaklandığını fark ettim.

Meğerse birer tutam olarak aldığım zencefil ve zerdeçal tozları, yarımşar kilo olarak okutulmuş elektronik kasada.
Aradan yaklaşık üç hafta geçmiş. Durumu gidip anlatsam, ben yarım kilo değil, ellişer gram aldım kardeşim desem, bana kim inanır ki? Neyse iş çıkışı tekrar uğradım, alışverişimi yaptıktan sonra müşteri temsilcisi Meryem Altıntaş’a aktardım olan biteni. Kendisinin de yardımıyla fazla ödediğim 46,17 TL.’yi geri ödediler. Ancak ödemeyebilirlerdi de. Çünkü ürünün ambalajını, baharatları küçük bir kaşık vasıtasıyla naylon poşetlere koyup, ağzını düğümleyerek siz hazırlıyorsunuz. Elektronik tartıdan geçip, kayda girmiş ve aradan da üç hafta gibi bir süre geçmiş olan bir ürün şikâyetini samimiyetle karşıladıkları için, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarımşar kilo da almış olabilirdim.

Biraz faklı da olsa benzer bir durum Nordstrom’da yaşanır yıllar önce.

PARETO ANALİZİ – 80/20 İLKESİ

PARETO ANALİZİ – 80/20 İLKESİ

“Tanrı evrenle barbut oynuyor. Ancak zarlar hileli. Ana hedef, hangi kurala göre hile yapıldığını bulmak ve bunları kendi amaçlarımız için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmektir.” Joseph Ford

– Dünyadaki enerji kaynaklarının yüzde 80’i, nüfusun yüzde 20’si tarafından tüketiliyor.

– Elbiselerimizin yüzde 20’sini, zamanın yüzde 80’inde giyiyoruz.

– Harcamalarımızın yüzde 80’ini, gider kalemlerimizin yüzde 20’si oluşturuyor.

– İşlenen suçların yüzde 80’inin faili, suçluların yüzde 20’si.

– Sürücülerin yüzde 20’si, kazaların yüzde 80’ine sebep oluyor.

– Boşanmaların yüzde 80’i, muhtemel sebeplerin yüzde 20’si yüzünden gerçekleşiyor.

– Telefon rehberimizdeki numaraların yüzde 20’siyle, konuşmalarımızın yüzde 80’ini gerçekleştiriyoruz.

– Dünyadaki çocukların yüzde 20’si, sağlanan eğitim olanaklarının yüzde 80’inden faydalanıyor.

– Şikâyetlerin %80’i, olası nedenlerin yüzde 20’sinden kaynaklanıyor.

– Evinizdeki eskiyen halılarınızın yüzde 80’ini, tüm halılarınızın yüzde 20’si oluşturuyor.

– Yanlış alarmların yüzde 80’ine, olası nedenlerin yüzde 20’si yol açıyor.

Yani kısaca sonuçların %80’i, nedenlerin %20’sinden kaynaklanıyor.
İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto, 19. yüzyıl İngiltere’sinin servet ve gelir dağılımını incelerken, servetin büyük bir bölümünün, nüfusun küçük bir kesiminin elinde olduğunu fark eder. Ancak bundan emin olmaz ve aynı araştırmayı ülkesi İtalya için de yapar ve aynı sonuçlara ulaşır.

Bundan hareketle, insanlar ile sahip oldukları gelir ve servet oranları arasında, dengesiz ancak istikrarlı bir matematiksel ilişkinin olduğunu ve dengesizliğin başka dönemler veya ülkelerde de şaşmaz bir kesinlikle defalarca tekrarlandığını tespit eder Pareto.

SATIŞ MI SİPARİŞ Mİ?

SATIŞ MI SİPARİŞ Mİ?

“Müşterinizin siparişlerini düzenli olarak yinelemesi ve sizi bir başka müşteriye referans gösterebilecek kadar da güven duymasını gerektirir satış.”

Fiziği düzgün, ağzı laf yapan, hoş, sevimli arkadaşların, günlerini kurtarmak adına yapmaya çalıştıkları şey, maalesef hala satışçılık olarak adlandırılıyor.

Halen çalıştığı müşterilerinden her durumda verilecek siparişleri almak, “satış yaptım” olarak nitelendiriliyor.

Zaten siparişi verilecek bir ürünü sevk ettirmek eğer satış yapmak ise, o halde telefon operatörleri veya sipariş memurlarını nasıl tanımlamalıyız?
Kazandığınız müşteriye bir kerelik ürün satmakla da satış yapmış olmazsınız. Sadece satışınızı başlatmış olursunuz. Asıl önemli olan, bundan sonraki süreçte yapacaklarınızdır. İyi satış, süreklilik ihtiva eder.

Müşterilerinizin siparişlerini yinelemesi ve sizi bir başka müşteriye referans gösterebilecek kadar da güven duymasını sağlamanız gerekir.

STOCKDALE PARADOKSU

STOCKDALE PARADOKSU

“Sorunun dışarıda olduğunu düşünmeye başlarsanız, buna hemen son verin. Bu düşünce sorunun ta kendisidir.” Stephen R. COVEY

Yıl: 1965 Vietnam Savaşı

Yer: Hanoi Hilton Esir Kampı

Amerikalı Amiral James Stockdale, Vietnamlılar tarafından Hanoi Hilton kampında, kendisine bağlı askerleriyle birlikte tam sekiz sene esir tutulur ve defalarca çok ciddi işkencelere maruz bırakılırlar. Ne zaman serbest kalacakları veya bir daha ailelerini görüp göremeyeceklerini bile bilmeden, yıllarca bu kampta esir hayatı yaşarlar. Savaş esirlerine tanınan haklardan bile yararlanamazlar.
Stockdale, bir yandan askerlerinin morallerini çökertmeden hayatta kalabilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla elinden geleni yapmaya çalışır, diğer yandan da esirleri propaganda için kullanmaya çalışan düşmanlarının bu girişimlerine karşı mücadele verir. Ayrıca, amiralin kendisine bağlı askerlerine komuta etmek gibi de bir misyonu vardır.

Amiral, koğuşlardaki duvarlara vurarak oluşturduğu tık tık sesleriyle mors alfabesine benzer bir haberleşme metodu geliştirir. Bu iletişim sistemi sayesinde işkencelerden en az zarar görerek, en kısa sürede ve en az bilgi vermek suretiyle nasıl kurtulabileceklerini planlar.

Stockdale, “esirlere iyi davranıyoruz” propagandasını yapmak üzere kendilerini videoya alıp, bunu bütün dünyaya kanıtlamak isteyen kamp yöneticilerine, tabure ayağıyla kendisini yaralayıp, vücudunun bazı bölgelerini de jiletle keserek bu fırsatı vermez.

PLANLAMA VE OPERASYONEL SÜREÇTE SATIŞÇININ DRAMI

PLANLAMA VE OPERASYONEL SÜREÇTE SATIŞÇININ DRAMI

“Aynı yapının içindeki farklı kişiler, nitel olarak benzer sonuçlar üretme eğilimindedir. Problem çıktığında veya iş istendiği gibi yürümediği zaman, suçlanacak birini veya bir şeyi bulmak kolaydır. Ancak farkına varmasak da çoğu zaman sistemler krizlerini kendi yaratır, dış güçler veya tek tek kişilerin hataları değil.” Peter M. SENGE – Beşinci Disiplin

Sanayi Devrimi’nden, 1930’ların ilk yarısına kadar geçen yaklaşık bir asırlık süreçte, piyasalardaki talep, arz kaynağından hep daha büyük olmuştur.

Bu dönemde tüketiciler, ne bulurlarsa onu satın almak durumundaydılar. Ürünün kalitesi, fiyatı, çeşitliliği, teslim zamanı gibi etkenlerin çerçevesi, tamamen üreticiler tarafından belirlenir ve uygulanırdı. Henry Ford’un, T modeli ile ilgili olarak söylediği; “Siyah olmak kaydıyla, müşteri istediği arabayı satın alabilir” sözü, bu piyasa anlayışını çok güzel yansıtan tipik bir örnektir mesela.

Ancak, Büyük Ekonomik Kriz sonrasında, toplumsal sınıf yapısındaki değişmeler, sanayileşmenin getirdiği ürün çeşitliliği ve lojistik gelişmeler, kentleşme, işgücü ve nüfus artışı gibi etmenler, arz talep dengelerini sağlamış ve üretimden ziyade, üretilen malları satabilme kabiliyetinin çok daha önemli olduğunu göstermeye başlamıştır.

Günümüzde de aynı durum söz konusudur. Artık dünyadaki ticaret, üretim odaklı yapılanma döneminden, satış odaklı yapılanma dönemine doğru geçiş yapıyor. Yetenekli satış kadrolarının önemi artıyor. Fakat piyasalar yeni döneme evrilirken, üretim olanaklarının globalleşmesi, küresel eğilim ve rekabet koşulları göz önüne alındığında, artık iyi satışcı olmak da işe yaramıyor. Evet satmak her şeydir. Peki ya sonrası?

Satışçı gereken tüm satış süreçlerini yerine getirerek, anlaşmayı imzalatır müşterisine. Yaşasın! Şimdi satarken verdiği sözleri yerine getirme zamanıdır. Verilen söz şirketi adınadır ancak bu sözü veren de kendisidir. Aldığı siparişleri bir hafta içerisinde sevk etmek durumundadır. Siparişler fabrikaya geçilir. Beklenmeye başlanır. Zaman dolar. Sipariş sevk edilemez. Müşteri arar. Bir yandan müşterisinin haklılığını kendisine ifade etmek için özürler diler, diğer yandan da siparişin gecikmesine sebep olan bahaneleri sıralamaya çalışır.Hammaddeyi ithal ettikleri firmada yangın çıkar, nakliye kamyonu ürünü getirirken yolda kaza yapar, sipariş yanlışlıkla başka müşteriye sevk edilir, tam da onun ürünü üretilirken makinenin parçası kırılır ve saire.

Bu ilk kez başlarına gelmiştir. Bir ikincisi asla yaşanmayacaktır. Müşteri bir seferliğine bunu hoş görebilir. Ancak geciken sipariş yüzünden, o da müşterisine karşı aynı şekilde zor durumda kalmıştır. Fakat siparişlerdeki gecikmenin tekrar tekrar yaşanması durumunda yalancı çobana döner satışçı. İtibarı zedelenir, güven kaybeder. Tabi bunlar şirketi için de geçerlidir.
Günümüzde bu tür olaylar maalesef hemen hemen her şirkette ve sıklıkla yaşanmaktadır. Ancak, şirket kaynaklarının ve üretim kapasitesinin stratejik işletme hedeflerine uygun olarak koordinasyonu, ciddi bir üretim, satış ve operasyon planlaması gerektirir.

İşletmelere gelen talebin, arzın üzerinde olduğu durumlarda, sevkiyat ve servis kötü durumdadır. Müşteri istediği ürünleri, istediği terminlerde alamaz. İşletme, hızlı teslimat zorunluluğundan dolayı fazla mesai yapar, üretim ve işgücü hızları değişir. Anlık hammadde temini nedeniyle, yüksek fiyatlı ürün alımları gerçekleşebilir, fason işletme bulma ve part time işçi çalıştırma zorunluluğu baş gösterir ve tabi maliyetler artar.

Tersi durumda ise, yani üretimin, sipariş miktarının üzerinde seyrettiği durumlarda, stok seviyeleri yükselir, üretimde azaltmaya gidilir, çalışma saatlerinde revizyon yapılır, işletmedeki bazı makine veya birimlerde işgücü kısıtlaması uygulanır, işten çıkartmalar gerçekleşebilir, stok fazlası ürünlerin elden çıkartılması için düşük fiyatlarla ürünler pazara sunulur, bu da kar marjlarını düşürür ve işletme zarar eder.

Sanayi Devrimi’nden, 1930’ların ilk yarısına kadar geçen yaklaşık bir asırlık süreçte, piyasalardaki talep, arz kaynağından hep daha büyük olmuştur.

Bu dönemde tüketiciler, ne bulurlarsa onu satın almak durumundaydılar. Ürünün kalitesi, fiyatı, çeşitliliği, teslim zamanı gibi etkenlerin çerçevesi, tamamen üreticiler tarafından belirlenir ve uygulanırdı. Henry Ford’un, T modeli ile ilgili olarak söylediği; “Siyah olmak kaydıyla, müşteri istediği arabayı satın alabilir” sözü, bu piyasa anlayışını çok güzel yansıtan tipik bir örnektir mesela.

Ancak, Büyük Ekonomik Kriz sonrasında, toplumsal sınıf yapısındaki değişmeler, sanayileşmenin getirdiği ürün çeşitliliği ve lojistik gelişmeler, kentleşme, işgücü ve nüfus artışı gibi etmenler, arz talep dengelerini sağlamış ve üretimden ziyade, üretilen malları satabilme kabiliyetinin çok daha önemli olduğunu göstermeye başlamıştır.

Günümüzde de aynı durum söz konusudur. Artık dünyadaki ticaret, üretim odaklı yapılanma döneminden, satış odaklı yapılanma dönemine doğru geçiş yapıyor. Yetenekli satış kadrolarının önemi artıyor. Fakat piyasalar yeni döneme evrilirken, üretim olanaklarının globalleşmesi, küresel eğilim ve rekabet koşulları göz önüne alındığında, artık iyi satışcı olmak da işe yaramıyor. Evet satmak her şeydir. Peki ya sonrası?

Satışçı gereken tüm satış süreçlerini yerine getirerek, anlaşmayı imzalatır müşterisine. Yaşasın! Şimdi satarken verdiği sözleri yerine getirme zamanıdır. Verilen söz şirketi adınadır ancak bu sözü veren de kendisidir. Aldığı siparişleri bir hafta içerisinde sevk etmek durumundadır. Siparişler fabrikaya geçilir. Beklenmeye başlanır. Zaman dolar. Sipariş sevk edilemez. Müşteri arar. Bir yandan müşterisinin haklılığını kendisine ifade etmek için özürler diler, diğer yandan da siparişin gecikmesine sebep olan bahaneleri sıralamaya çalışır.Hammaddeyi ithal ettikleri firmada yangın çıkar, nakliye kamyonu ürünü getirirken yolda kaza yapar, sipariş yanlışlıkla başka müşteriye sevk edilir, makinenin parçası kırılır tam da onun ürünü üretilirken ve saire.

Bu ilk kez başlarına gelmiştir. Bir ikincisi asla yaşanmayacaktır. Müşteri bir seferliğine bunu hoş görebilir. Ancak geciken sipariş yüzünden, o da müşterisine karşı aynı şekilde zor durumda kalmıştır. Fakat siparişlerdeki gecikmenin tekrar tekrar yaşanması durumunda yalancı çobana döner satışçı. İtibarı zedelenir, güven kaybeder. Tabi bunlar şirketi için de geçerlidir.

FİYAT SUNUMUNUN İNCELİKLERİ

FİYAT SUNUMUNUN İNCELİKLERİ

“Ürünün fiyatı, satınalma kararına asla tek başına etki edemez.”

Genellikle satış görüşmelerinin en can sıkıcı ve gergin anı, fiyatın sunulması aşamasında yaşanır. Ve satışçıların çoğu bu durumdan nefret ederler. Nefret etmelerinin en büyük nedeni ise, sundukları fiyatın, müşterisine “pahalı” geleceği ve satışın kaybedileceği endişesinden kaynaklanan, öz güven eksikliğidir.

Tüm satış sürecimizi, müşterilerimize aldıkları ürünün değerini anlayıp, takdir etmelerine yardımcı olmak üzerine kurgulamalıyız.

Yani amacımız ürünü değil, fikri ve faydayı satmak olmalıdır her zaman.

Maliyet faktörü satın alma kararına etki eden unsurlardan biri olsa da, aslında alıcı açısından önemli olan, o maliyet üzerinden elde edilecek getiridir.

Giyim eşyası satarken çekici ve çarpıcı görünümü, ev eşyası satarken konforu, şampuan satarken bakımlı saçları, eğitim satarken yaşamda başarı kazanma isteğini uyandıramıyorsanız, satamazsınız.

Akıllı satışçı, müşterisinin fiyata karşı olan hassasiyetini bilir ve bunun önüne geçmek için, öncelikli olarak alıcının istek duyacağı özellikleri ve faydayı ön plana çıkarır.

Yani önce ürünümüzle ilgili istek uyandırıp, faydayı ön plana çıkartırsak, fiyatımız her zaman ikinci planda kalacaktır. Ya da başka bir ifadeyle, müşterimize kendisine sağlayacağımız ekonomik, psikolojik ve/veya fiziksel faydaları tam olarak aktaramadığımız sürece, sunduğumuz fiyat, her zaman yüksek kalacaktır.
Hiç kimse faydasına inanmadığı bir ürüne, fiyatı her ne olursa olsun bir bedel ödemek istemez.

Kısaca birincil olarak sunumunuzdaki zamanlama, önce değer, sonra eder şeklinde olmalıdır.